Informam els col·legiats que el Ministeri de l’Interior ha aprovat un nou model de document d’autorització de representació per a la tramitació dels NIES, la utilització del qual serà obligatòria a partir del dia 1 de juny de 2016.

Adjuntem aquí el NOU MODEL que també poden trobar en el següent enllaç: https://www.icaib.org/ca/col%C2%B7legiats/serveis-col%C2%B7legiats/nies/