A continuació, hi ha la nota explicativa del Consell General de l’Advocacia Espanyola en relació amb les notícies aparegudes en diferents mitjans de comunicació en què s’informa sobre la obligació que es preveu que determinats professionals, com els advocats que presten serveis a societats i fideïcomisos, s’han d’inscriure en el Registre Mercantil.
Primer de tot, el Consell adverteix que aquestes notícies deriven de la disposició addicional del que ara per ara només és un avantprojecte —Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capital i del finançament del terrorisme i el seu Reglament—, “que es troba en la fase inicial de tramitació i pendent, tant pel que fa a l’emissió d’informes, com a la tramitació parlamentària”.
A la nota adjunta, el Consell indica que la Subcomissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals de l’Advocacia Espanyola ja ha formulat al·legacions a l’Avantprojecte dins el tràmit de consulta prèvia, i que s’hi oposa per entendre, entre altres qüestions, que “l’únic registre obligatori i suficient per a l’exercici professional és el dels col·legis professionals”, de manera que, assegura, “no cal l’establiment de cap nou requisit registral per a l’exercici professional”.
El Consell de l’Advocacia retreu també en les seves al·legacions “la gran inseguretat jurídica que es crea per l’ambigüitat dels termes emprats en la definició dels diferents supòsits que preveia l’Avantprojecte”.

PROGRAMA