El Registre d’Impagats Judicials (RIJ) de l’Advocacia Espanyola ha desenvolupat una nova forma de publicació dels deutes al Sistema d’Informació creditícia RIJ, de manera que el requeriment de pagament previ i la notificació d’inclusió es puguin fer a través del jutjat . Segons informen des del Consell, l’advocat del creditor pot efectuar la notificació de la inclusió al fitxer en el procediment judicial, a través de la demanda o en un escrit de tràmit posterior, sense cost.

El nou servei permetrà als lletrats d’empreses i particulars reclamar, de forma gratuïta, qualsevol deute que s’hagi de judicialitzar, així com els judicialitzats (l’existència o la quantia dels quals no estiguin sent discutits pel deutor en el procediment judicial) i els reconeguts en resolució judicial ferma.

La nova funcionalitat fa del RIJ una eina de reclamació de deutes més garantista, atès que “En fer-se aquesta per via judicial s’eviten els riscos de sanció i les indemnitzacions per possible vulneració del dret a l’honor de l’afectat”.

Modelos de textos para reclamación deudas

Más información