S’adjunta al final d’aquestes línies un document amb les novetats que presenta la pòlissa de salut de la companyia Mapfre.

Per obtenir-ne més informació, les persones interessades poden contactar amb Cristina Vaquer (971 718 357 / Cristina.vaquer@willistowerswatson.com).

Mapfre Salut