S’adjunta al final d’aquestes línies un document amb les novetats que presenta la pòlissa de salut de la companyia Mapfre.

Per obtenir-ne més informació, les persones interessades poden contactar amb Cristina Vaquer (971 718 357 / Cristina.vaquer@willistowerswatson.com).

[sc name=”icaib_link” url=”https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2019/12/Novedades-Salud-Mapfre-2020.pdf” title=”Mapfre Salut” ]