S’informa als col·legiats que donada l’obligació legal d’acreditar formació obligatòria en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, per obtenir el certificat formatiu tant en la jornada prevista per al dia 19, com a totes les activitats formatives que sobre aquesta matèria organitzi l’ICAIB, a partir d’ara caldrà superar un test on line que acrediti els coneixements obtinguts. L’enllaç al test serà enviat al correu electrònic dels assistents, els quals hauran emplenar i enviar-lo en línia.

D’altra banda, informam que s’han esgotat les places previstes per a la jornada de dia 19 de novembre i que hi ha persones en llista d’espera, de manera que es prega a aquells que s’hagin inscrit i que, finalment, no puguin assistir-hi, que notifiquin aquesta circumstància a fpj@icaib.org, per tal de poder donar pas, per rigorós ordre, als que figuren en espera.