S’adjunta al final d’aquestes línies l’Ordre TMA/400/2020 del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana que inclou un seguit de novetats relacionades amb el transport aeri entre illes i amb el transport marítim, durant la fase 1 de la desescalada.

En aquesta ordre es permet que des del dia 11 de maig hi hagi més freqüències en el transport aeri, així com que en els trajectes marítims entre illes i amb la Península puguin viatjar passatgers i els seus vehicles. No obstant això, tant en les connexions aèries com en les marítimes es manté la limitació que només podran viatjar ler persones que acreditin desplaçaments a lloc de residència, per motius de treball, per causa sanitària o situacions anàlogues i molt concretes.

S’aixeca la prohibició de realitzar operacions aèries comercials regulars entre les illes i es garanteix una connectivitat aèria bàsica essencial entre les illes durant la vigència de l’estat d’alarma, de manera que es considerarà com a servei mínim imprescindible la realització de dos vols diaris d’anada i tornada entre Palma i Eivissa, i entre Palma i Menorca.

En canvi, en el cas dels vols entre la Península i les Illes es manté la limitació a un sol vol diari per companyia entre Mallorca, Madrid, Barcelona i València i a un enllaç diari de Menorca i Eivissa amb Madrid i Barcelona.

Els vols hauran de guardar mesures de seguretat, de manera que es considera suficient oferir el 50 per cent de les places de cada aeronau per assegurar la deguda separació entre els passatgers.

Pel que fa a el transport marítim, es permet que en els ports puguin embarcar i desembarcar, per les causes abans esmentades, passatgers i vehicles en els vaixells de transbord rodat i de passatge que prestin serveis regulars a les línies marítimes interinsulars i entre la península i les illes.

ORDRE TMA/400