S’adjunta al final d’aquestes línies l’oferta especial que Arquia Banca posa a l’abast dels col·legiats que siguin o es vagin a fer clients d’aquesta entitat i que compleixin determinats requisits d’aquesta promoció especial, consistente a una assegurança gratuïta d’hospitalització per COVID. L’oferta és vàlida fins al 15 de febrer de 2021.

Més informació