S’adjunta al final d’aquestes línies informació de l’oferta que fa als col·legiats i als seus familiars la companyia Acunsa, amb accés exclusiu a la Clínica Universitat de Navarra a Pamplona i Madrid, i que permetrà els que contractin la seva pòlissa Alta Especialización Élite,  accedir , en condicions especials, a àmplies cobertures i als tractaments mèdics més nous.

Les persones interessades a obtenir-ne més informació poden contactar amb un dels delegats comercials de la companyia a les illes, la senyora Margarita M. Batle, al telèfon 600309519 o el correu electrònic mbatle@acunsa.es  

Oferta
Convenio