L’editorial La Ley ofereix als col·legiats de l’ICAIB la possibilitat de comprar en condicions especials la tercera edició del llibre “La determinación y el cálculo de la pena en el Código Penal”, una publicació que guia els professionals en les fases que deu seguir i en l’ordre exacte per determinar les penes previstes en el Codi Penal per a cada delicte. El llibre inclou, a més, un ampli inventari de quadres i taules que resulten extremadament útils amb aquesta finalitat.

En concret, l’editorial ofereix un descompte del 25 per cent per als que optin per la versió de l’obra en paper, que quedarà en 39 euros, IVA inclòs, i del 30 per cent si s’opta per la versió digital (30,57 IVA inclòs).

Els col·legiats que estiguin interessats a reservar l’obra poden posar-se directament en contacte amb la senyora Verónica Lois, o bé a l’adreça de correu electrònic veronica.lois@aranzadilaley.es o bé al telèfon 628015598.

L’oferta és vàlida fins al 26 de maig. En el cas del llibre en paper, el lliurament es farà al domicili indicat per la persona interessada abans del 16 de juny.

Indice

Extracto