L’editorial Wolter Kluwer ofereix als col·legiats de l’ICAIB la possibilitat de comprar en condicions especials el llibre “El ejercicio de la acción de responsabilidad civil por daños”, una obra que intenta instruir sobre la correcta interposició o defensa davant les accions de reclamació de responsabilitat civil per danys, amb independència de quin sigui el tipus de dany causat (béns i serveis defectuosos, danys a la construcció, danys derivats del trànsit i circulació, danys mèdics, etc.).

En concret, l’editorial ofereix un descompte del 25 per cent per als que optin per la versió de l’obra en paper, que quedarà en 45 € + 4% IVA, i del 30 per cent si s’opta per la versió digital (35,70 + 4% IVA).

Els col·legiats que estiguin interessats a reservar l’obra poden contactar directament amb la senyora Verónica Lois, o bé al correu electrònic veronica.lois@wolterskluwer.com o bé al telèfon 628015598. L’oferta és vàlida fins al 15 de març. En el cas del llibre en paper, el lliurament es farà al domicili indicat per la persona interessada a mitjans del mes dabril.

Des de l’editorial indiquen que la monografía fa una anàlisi transversal que permeti donar cabuda a l’estudi de qüestions com el consentiment mèdic informat, la responsabilitat civil a l’àmbit penal, la compensació de culpes, l’acció de repetició, els terminis de prescripció, la consideració de “defecte” en els productes defectuosos que hagin pogut produir un dany, la càrrega de la prova del dany causat, les causes d’exoneració de responsabilitat, la responsabilitat solidària, la quantificació i els límits a la indemnització, etc.

Finalment, destaquen el valor pràctic de l’annex de formularis que conté l’obra per a la consulta o descàrrega en línia, ja que “la casuística que conté baixa al màxim nivell de concreció i diversificació de supòsits de fet”.

Índex de l’obra