S’adjunta tot seguit l’acta de la reunió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia en el qual es relacionen els acords de les diferents juntes de jutges dels partits judicials de les illes en relació als criteris per a la represa de l’activitat, després de l’alçament de la suspensió dels terminis processals i actes judicials.

En concret, en l’acta, es relacionen o s’esmenten els següents acords:

CIUTADELLA: Acta de la Junta de Jutges de Ciutadella de Menorca de data 12 de maig sobre règims de visites o custòdies. (Punt 1r acta TSJIB).

CIUTADELLA: Acta de la Junta de Jutges Ciutadella de Menorca, de data 14 de maig 2020. (Punt 8 acta TSJIB).

EIVISSA PRIMERA INSTÀNCIA I VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA: Acta de la Junta de Jutges d’Eivissa, sectorial de 1a Instància i Violència sobre la Dona, de data 15 de maig 2020. (Punt 4t acta TSJIB).

EIVISSA. Informe del degà dels jutges d’Eivissa sobre mesures d’aforament i estada en dependències judicials. (Punt 7 acta TSJIB).

EIVISSA 1ª INSTÀNCIA: Acta de la Junta de jutges d’Eivissa, sectorial de 1a Instància, de data 20 de maig 2020, sobre preassignació de sales d’audiència a l’edifici CETIS. (Punt 15 acta TSJIB).

INCA: Acta de la Junta de Jutges d’Inca, de data 14 de maig 2020, relativa a pautes per recuperar l’activitat, distribució compartida de sales, i verificació d’assenyalaments espaiats. (Punt 6 acta TSJIB).

MAÓ: Acta de la junta de jutges de Maó relativa a unificació de criteris sobre: a) Represa dels règims de visites o custòdies que s’haguessin suspès a causa de la COVID 19; b) regulació dels accessos l’edifici i estada en sales de vista i espais d’espera; c) recuperació de l’activitat judicial en els termes previnguts per la Sala de Govern de l’TSJ. (Punt 2n acta TSJIB).

PALMA INSTRUCCIÓ: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial d’Instrucció, sobre unificació de criteris en matèria de: a) agenda única per evitar aglomeracions presencials; b) atenció telefònica o telemàtica, i indicacions sobre la manera de verificar-la; c) espaiament entre les cites presencials; d) assenyalament de judicis per delictes lleus i més senzills; e) preavís de 24 hores a el Col·legi d’Advocats sobre el nombre d’advocats d’ofici que es necessitaran; f) coordinació entre jutjats per disposar de les sales d’audiència. (Punt 3r acta TSJIB)

PALMA MERCANTIL: Acta de la Junta de Jutges de Palma, sectorial del Mercantil, de data 14 de maig 2020, relativa a pautes per a recuperar l’activitat i utilització de formularis. (Punt 5 acta TSJIB).

PALMA: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial de 1a Instància, Família, Mercantil, Menors, Social i Registre Civil, de data 14 de maig 2020, per la qual s’acorda deixar sense efecte les mesures adoptades en data 13.03.20, relatives a la tramitació exclusiva de les actuacions i diligències urgents. (Punt 9 TSJIB).

PALMA FAMÍLIA. Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial de Família, de data 13 de maig 2020, relativa a la reactivació de l’activitat en assumptes no urgents, presentació d’escrits, reordenació de les agendes d’assenyalaments amb possibilitat d’afegir dies a l’agenda, foment d’actuacions telemàtiques, ús compartit de sales, aforament màxim i neteja. (Punt 10 acta TSJIB).

PALMA MENORS: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial de Menors, de data 13 de maig 2020, relativa als criteris per a la represa de l’activitat judicial després de l’alçament de la suspensió derivada de la declaració de l’estat d’alarma. (Punt 11 acta TSJIB).

PALMA SOCIAL: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial del Social, de data 14 de maig 2020, relativa als criteris per a la represa de l’activitat judicial després de l’alçament de la suspensió derivada de la declaració de l’estat d’alarma. (Punt 12 acta TSJIB).

PALMA VIOLÈNCIA DONA: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial de Violència sobre la dona, de data 14 de maig 2020, relativa als criteris per a la represa de l’activitat judicial després de l’alçament de la suspensió derivada de la declaració de l’estat d’alarma. Punt 13 acta TSJIB).

PALMA CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial del Contenciós-administratiu, de data 15 de maig 2020, relativa als criteris per a la represa de l’activitat judicial després de l’alçament de la suspensió derivada de la declaració de l’ estat d’alarma. (Punt 14 acta TSJIB).

PALMA PENAL: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial del Penal, de data 5 de maig 2020. (Punt 16 acta TSJIB).

PALMA INSTRUCCIÓ I VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA: Acta de la Junta de jutges de Palma, sectorial d’Instrucció i Violència sobre la dona, de data 14 de maig 2020, relativa als criteris per a la represa de l’activitat judicial tras el alzamiento de la suspensión derivada de la declaración del estado de alarma. (Punto 17 acta TSJIB).

ACTA SALA DE GOVERN TSJIB