L’ICAIB assumeix i secunda la declaració del Consell General de l’Advocacia Espanyola per la qual reclama a les administracions públiques, institucions i formacions polítiques que impulsin un Pacte per millorar la Justícia Gratuïta i el Torn d’Ofici.

A la declaració es destaquen els eixos essencials que el Pacte esmentat hauria de preveure i que són, entre d’altres, els següents:

  • La dignificació, accessibilitat, transparència i atenció per a una millor qualitat de la Justícia. En aquest sentit, s’advoca per establir instruments que protegeixin de manera efectiva la qualitat en el tracte als professionals i a la ciutadania en les actuacions davant del sistema judicial.
  • La digna retribució de les actuacions dutes a terme pels professionals de l’advocacia que presten els serveis de la Justícia Gratuïta a través del Torn d’Ofici, i la seva actualització d’acord amb l’IPC.
  • El reconeixement i la conseqüent compensació de totes les actuacions dels professionals de l’advocacia a les intervencions derivades del Torn d’Ofici, incloses, en tot cas, aquelles que els professionals hagin d’assumir per imperatiu legal o judicial, a través del Torn de Ofici.
  • Garantir l’accés dels ciutadans al sistema de Justícia Gratuïta i, per això, establir com a criteri el Salari Mínim Interprofessional (SMI) en substitució de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) per al reconeixement del benefici de justícia gratuïta.
  • La creació de torns d’ofici especialitzats en matèria de protecció internacional en aquells territoris amb més sol·licituds.
  • La modernització de la Justícia: finalitzar la implantació dels mitjans telemàtics a nivell policial i judicial a totes les jurisdiccions i instàncies.
  • La reducció de les càrregues burocràtiques per als professionals de l’advocacia i per a les organitzacions col·legials amb vista a la justificació de les actuacions derivades del Torn d’Ofici i Justícia Gratuïta.
Declaració Advocacia