S’informa que l’ICAIB valora la possibilitat de crear un nou servei d’assistència jurídica gratuïta en el partit judicial d’Eivissa, concretament, el torn d’ofici d’estrangeria.

Com sabeu, per formar part d’aquest torn és necessari tenir formació específica en matèria d’estrangeria. No obstant això, no serà necessari acreditar la formació si aquesta s’ha obtingut a l’ICAIB o a la Fundació per a la Pràctica Jurídica.

Els col·legiats que hi estiguin interessats han d’enviar, abans del 30 d’abril, la seva sol·licitud d’alta en el servei, juntament amb la documentació acreditativa de la formació (en el cas que sigui necessari) al correu electrònic eivissa@icaib.org.

Més endavant, i sempre que hi hagi un nombre suficient de lletrats inscrits, es proporcionarà més informació sobre el funcionament i l’organització del nou servei