Presentades dues candidatures per a les eleccions a la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats

D’acord amb allò que disposen les regles de funcionament per al procediment electoral de les eleccions a la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears, i una vegada expirat el termini de presentació de candidatures, informam que s’han presentat les dues candidatures següents:

Candidatura 1:

 • Presidència: Lucía Pérez Vich.
 • Vicepresidència: Rafael Llompart Mas.
 • Secretaria: María del Mar Segura Lana.
 • Tresoreria: Sara Gómez Rodríguez.
 • Vocalia única: Sergio Martín López.

Candidatura 2:

 • Presidenta: Patricia Mª Vadillo García.
 • Vicepresident: Sergio Cañellas Arcega.
 • Secretari: Mateo Camilo Juan Gómez.
 • Tresorer: Carlos Patón Parra.
 • Vocal 1: Fernando Rafael Barceló Ortiz.
 • Vocal 2: Antonia Mercé Alajarín Mestre.
 • Vocal 3: Nuria Esther Carrillo Pérez.
 • Vocal 4 (Menorca): Magdalena Abad Sintes.
 • Vocal 5 (Eivissa): Ignacio María Roa Ruiz.

Les eleccions tindran lloc el 18 de desembre de 2015, de les 11:00 a les 14:00 hores, a l’ICAIB.