La Junta Electoral de les eleccions convocades a la Junta Directiva de l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears ha proclamat electa directament i, per tant, sense necessitat de celebrar els comicis, a l’única candidatura presentada, de manera que l’òrgan de govern de l’AJAIB estarà integrat pels membres següents: Lydia Blanco Rodríguez, com a presidenta; José Manuel Sánchez Molina (vicepresident); Sonia Muñoz Tornero (secretària), Antonio Ibarra Vich (tresorer), i Ángel Hoyos Vich, Alejandro Jiménez Llop, Joan Pau Maza Correa, Noelia Cardona Moll i Ignacio Roa Ruiz, com a vocals 1, 2, 3, 4 i 5 respectivament. A més Noelia Cardona assolirà la delegació de l’AJAIB a Menorca i Ignacio Roa ho farà a Eivissa.

La nova Junta prendrà possessió en breu.