La Junta de Govern de l’ICAIB, el 30 de novembre de 2018, ha acordat proclamar electes als membres de l’única candidatura presentada per a la renovació parcial de la Junta de Govern.

  • Per al càrrec de diputat 1r (vicedegà) Sr. Rafael Gil March
  • Per al càrrec de diputada 2n Sr. Salvador Perera Morell
  • Per al càrrec de diputat 4t Sra. María del Carmen López González
  • Per al càrrec de diputat 9è Sr. Miguel Albertí Amengual
  • Per al càrrec de diputada 10a Sra. Blanca Llopis Gómez
  • Per al càrrec de tresorera Sra. Irma Riera Marquina
  • Per al càrrec de secretària Sra. Neus Linares Llabrés

La presa de possessió d’aquests càrrecs es formalitzarà durant el mes de febrer de l’any 2019.

Acord de proclamació