La Direcció General de Transformació Digital de l’Administració de Justícia informa que, amb vista a “millorar l’eficiència en certs procediments”, ha planificat un projecte pilot de robotització al partit judicial de les Balears, enfocat en els procediments monitoris civils.

El projecte, informen, “té com a objectiu automatitzar les tasques de recopilació d’informació i registre al Sistema de Gestió Processal, facilitant així la seva distribució i tramesa a l’òrgan judicial corresponent”.

Per això, i per garantir el funcionament adequat del programa pilot, la direcció general esmentada recorda que, a l’hora d’emplenar el formulari de LexNet que estarà disponible per a Balears a partir del 6 de març, es completi adequadament la informació següent:

• Quantia
• Intervinents de la demanda.
• Demandant(s) i el seu(s) domicili(s).
• Demandat(s) i el seu(s) domicili(s).
• Representants legals i processals, sobretot la inscripció de l’advocat.