Atès l’interès que pot tenir per als lletrats, especialment per als que es dediquen a Dret d’Estrangeria, s’adjunta seguidament un document amb els protocols d’actuació lletrada en matèria d’estrangeria, que ha elaborat la subcomissió d’Estrangeria i protecció internacional del Consell General de l’Advocacia Espanyola, amb l’objectiu de facilitar i agilitzar l’actuació lletrada en l’àmbit d’actuació de les diferents jurisdiccions en les quals es desplega l’exercici professional.

El document, que compta amb les aportacions d’un grup d’advocats i advocades amb grans coneixements i experiència en matèria d’estrangeria, està adaptat als canvis legislatius experimentats en els darrers anys i conté una informació de marcat caràcter pràctic i gran utilitat que pot servir de suport al treball i el dia a dia dels professionals de l’advocacia.