Adjuntem el RDL 18/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació en el qual, entre d’altres qüestions, s’estableix una pròrroga dels ERTO per força major fins al 30 de juny a aquelles empreses que no puguin reiniciar la seva activitat, per a les quals es manté també l’exoneració de les quotes de la Seguretat Social.

Les empreses que reprenguin parcialment la seva activitat podran adaptar el pagament de les quotes a la Seguretat Social corresponents als mesos de maig i juny i anar recuperant als treballadors afectats per l’ERTO en funció de les seves necessitats.

Les empreses que reiniciïn, total o parcialment, la seva activitat hauran de mantenir l’ocupació durant al menys sis mesos des de la data de represa d’activitat.

RDL 18/2020