Adjuntem el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, de mesures complementàries en l’àmbit laboral en el qual, entre altres qüestions, es complementa i detalla el procediment per sol·licitar la prestació per desocupació i tramitar els ERTO prevists al RDL anterior.

La nova norma preveu que “La força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en què s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/ 2020, de 17 de març, no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament”, i, a la vegada, inclou una modificaciól mateix RDL per determinar que “les mesures extraordinàries en matèria de cotitzacions i de protecció per desocupació previstes en els articles 24 i 25, són aplicables als afectats pels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada comunicats, autoritzats o iniciats, amb anterioritat a l’entrada en vigor del reial decret llei i sempre que derivin directament del COVID-19 “.

RDL9/2020