Adjuntam seguidament el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital.

RDL 20/2020