El passat 16 d’agost va entrar en vigor el RD 629/2022, que modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, i que entre altres qüestions, crea la figura de l’arrelament familiar per als familiars del ciutadà espanyol, que conviurà amb el règim de familiar de ciutadà de la UE regulat pel Reial
Decret 240/2007, de 16 de febrer.

Des de l’Oficina d’Estrangeria, atès “l’elevat volum de dubtes i consultes que aquesta nova figura ha generat”, han elaborat una taula comparativa de totes dues i una recopilació de les principals preguntes i dubtes, adjuntes al final d’aquestes línies i que, de moment, tenen caràcter provisional.

CUADRO COMPARATIVO

Preguntas frecuentes