La Junta de Govern de l’ICAIB ha acordat renovar la pòlissa de responsabilitat civil professional contractada amb l’entitat asseguradora CASER a través de la corredoria d’assegurances Adartia, renovació que entrarà en vigor el pròxim 1 de juliol i que inclou una àmplia redacció de cobertures, de manera que, a més de la responsabilitat civil derivada de l’exercici professional i de la responsabilitat civil d’explotació, locativa i patronal, preveu altres supòsits com, entre uns altres, els danys a expedients i documents i les responsabilitats derivades de l’activitat de mediació i l’administració concursal.

Cal destacar que el límit contractat per sinistre es manté en 1.100.000 euros per a cada assegurat. El cost per al període comprès entre l’1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018 és de 238,04 euros (impostos inclosos) per col·legiat exercent i / o inscrit i any.