L’ICAIB ha acordat renovar la pòlissa de responsabilitat civil professional contractada amb l’entitat asseguradora CASER a través de la corredoria d’assegurances Adartia, renovació que entra en vigor el dia 1 de juliol i que inclou una sèrie àmplia de cobertures, de forma que, a més de la responsabilitat civil derivada de l’exercici professional, preveu altres supòsits com, entre uns altres, les responsabilitats derivades de l’activitat de mediació i de l’administració concursal.

Cal dir que la cobertura es manté en 1.100.000 euros per sinistre i assegurat. El cost per al període comprès entre l’1 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2017 és de 190,43 euros (impostos inclosos) per col·legiat exercent i/o inscrit i any.

Més informació

Més informació QR