Els candidats a degà i a diputat tercer de la Junta de Govern de l’ICAIB, Martín L. Aleñar Feliu i Miguel Cerdá Piedra, han estat proclamats guanyadors de les eleccions celebrades en data 21 de desembre de 2021, en obtenir, respectivament, 1.411 i 1.391 vots, davant dels 145 i 141 aconseguits pels altres candidats a degà, Josep Maria Fiol Bernat, i a diputat tercer, Francisco José Palmer Arrom.

Martín Aleñar i Miguel Cerdá estaran acompanyats a la Junta per María José Lagos Aguilar, Javier Fernández Pineda, Pedro Monjo Cerdá, Eva María Cardona Guasch, Patricia Campomar Gómez i Lydia Blanco Rodríguez, que el passat dia 1 varen ser proclamats directament electes, per ser els únics candidats que es varen presentar, respectivament, per als càrrecs de bibliotecari comptador i diputats 5è, 6è, 7è, 8è i 10è; així com per aquells altres professionals els càrrecs dels quals no concorrien a les eleccions: el vicedegà, Rafael Gil March; la tresorera, Irma Riera Marquina; la secretària, Neus Linares Llabrés i els diputats 2n, 4t, 9è, Salvador Perera Morell, Carmen López González i Miguel Albertí Amengual.

En total, s’han emès més de 800 vots vàlids. La diferència entre el nombre de sufragis vàlids i el nombre total de vots obtinguts per les dues candidatures s’explica en el fet que el sufragi emès pels col·legiats exercents té el doble de valor del corresponent als col·legiats no exercents.

La presa de possessió de la nova Junta se celebrarà al primer trimestre de 2022.

Resultats de l’escrutini:

CANDIDATURA 1 CANDIDATURA 2
Candidat Vots totals (Ex./ No Ex.) Candidat Vots totals (Ex./ No Ex.)
Degà Martín Aleñar Feliu 1.411 (687/37) Josep Maria Fiol Bernat 145 (71/3)
Diputat 3er Miguel Cerdá Piedra 1.391 (677/37) Francisco José Palmer Arrom 141 (69/3)