El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha comunicat que, amb vista a facilitar l’ús, pels professionals de l’advocacia, de la plataforma telemàtica Servei electrònic de microempreses posada en marxa pel Ministeri de Justícia, s’ha convingut amb la subdirecció general de serveis digitals del Ministeri la implantació d’una eina en forma simulador o demo, de manera que els advocats podran simular l’emplenament i l’enviament de tots els formularis que considerin convenients. Així, assenyalen des d’Advocacia, “es podrà dur a terme totes les proves que es consideri oportunes i conèixer de forma anticipada tot allò que es trobarà quan s’emplenin els formularis mitjançant els quals es desenvolupa el procés de microempreses”.

Per accedir a la plataforma de simulador és necessària la targeta ACA, que serà requerida tant a l’hora d’accedir a la passarel·la del servei a través del web d’advocacia, com al portal del simulador. L’accés es pot produir de dues maneres: 1) a través del web www.abogacia.es, a l’apartat “Serveis” i clicar sobre el corresponent a la plataforma. 2) A través de l’enllaç https://www.abogacia.es/servicios/abogados/plataforma-concursal

Així mateix, el Consell ha elaborat un document, adjunt al final del text, amb les respostes que varen oferir els especialistes i el subdirector general d’Impuls i Innovació dels Serveis Digitals del Ministeri de Justícia a les nombroses consultes formulades pels advocats durant la sessió informativa celebrada al gener al Consell.

Document de respostes