Amb motiu de les vacances escolars de Setmana Santa i a instàncies de la Comissió d’Igualtat, l’ICAIB activa una experiència pilot a la seu de Palma, consistent a l’organització de dos tallers infantils, un de pintura i un altre de teatre, per a fills de col·legiats d’edats compreses entre els 7 i els 12 anys, ambdues edats incloses.

Els tallers, gratuïts, es faran de les 09:00 a les 13:00 del matí i les places són limitades. Així mateix, l’organització es reserva el dret d’anul·lar la realització de l’activitat si no hi ha un nombre mínim de participants.

Les persones interessades poden adreçar un correu electrònic, abans del dia 18 de març, a comunicacio@icaib.org, especificant el nom del col·legiat/da pare/mare i el nom complet i la data de naixement del menor.