Adjuntem el document remès pel TAMIB en el qual es fa una sèrie de recomanacions tant per a la presentació de reclamacions com per a l’acte de mediació presencial, mitjançant cita prèvia, que es reprèn el dia 22 de maig.

Presentació de reclamacions

La presentació de reclamacions es pot fer per fax (en els números indicats en el document adjunt), a través de l’oficina de correu o per email a l’adreça electrònica que correspongui (registromallorca@tamib.es; registromenorca@tamib.es; registroibiza@tamib.es). És imprescindible indicar el número de telèfon mòbil, ja que les cites es rebran per SMS, i la inclusió de la clàusula de consentiment exprés, marcant SÍ.

El model de reclamació es pot descarregar al web de l’TAMIB.

Actes de mediació presencial (prèvia cita)

En 48 hores, els sol·licitants rebran un SMS amb el dia i l’hora de la cita per a la mediació. En aquesta data, s’han de tenir en compte les següents consideracions:

  1. Mantenir les degudes mesures de protecció. És recomanable dur guants i mascareta.
  2. S’exigeix ​​puntualitat, atès que, per evitar concentracions, no es proporcionarà “temps de cortesia”. Si ha d’atorgar la representació a un tercer, s’ha de sol·licitar cita prèvia en els números de telèfon indicats en l’escrit adjunt.
  3. Només podran estar a les instal·lacions del TAMIB les persones citades que, si escau, podran anar acompanyades del seu assessor jurídic.
  4. En el moment de la compareixença s’ha de presentar el DNI o passaport original i, en cas necessari, una altra documentació com el poder per a plets, l’escriptura de constitució de la societat, etc.
Escrit TAMIB