S’informa els col·legiats que, atès que Policia ha notificat un increment de deu cèntims d’euro en la taxa de certificat de l’assignació de NIEs, la tramitació d’aquest servei a l’ICAIB passarà dels 27,24 euros als 27, 34 euros (IVA inclòs).