S’informa als col·legiats que, atès que policia ha notificat un increment de deu cèntims d’euro en de la taxa de certificat de l’assignació de NIE, la tramitació d’aquest servei a l’ICAIB passarà dels 27,14 euros als 27, 24.