S’informa que l’ICAIB ha ordenat el pagament d’assumptes del torn d’ofici i de l’assistència lletrada al detingut corresponents al mes de març de 2018. L’ordre de pagament s’ha duit a terme immediatament després de la recepció de la transferència del Ministeri de Justícia, que és l’organisme encarregat d’abonar aquests serveis a la Comunitat Autònoma balear.

Es recorda, així mateix, que les cartes de pagament es poden consultar i descarregar des del lloc web de l’ICAIB (SIGA-Torn d’ofici-Facturacions-Facturació-Descarregar).