S’informa que en data 19 de setembre, l’ICAIB ha dut a terme el pagament dels assumptes del torn d’ofici i d’assistència lletrada al detingut corresponents al mes de juliol de 2019. Aquesta ordre de pagament es tramita immediatament en rebre, a travès del Consell de l’Advocacia, la transferència que efectua el Ministeri de Justícia, que és l’organisme encarregat d’abonar els serveis de TO i ALD a la comunitat autònoma balear.

Els professionals adscrits al servei del torn d’ofici i ALD poden consultar i/o descarregar la carta de pagament dels assumptes del lloc web de l’ICAIB, concretament, des del programa SIGA-Torn de ofici-Facturacions-Facturació-Descarregar.