S’informa que en data 1 de juny l’ICAIB ha rebut la transferència procedent del Ministeri de Justícia per al pagament dels assumptes del torn d’ofici corresponents a el mes de març de 2021 i que, de forma immediata, el Col·legi ha donat l’ordre de pagament a les entitats bancàries.