Davant els greus efectes que sobre el funcionament del servei públic de la Justícia està provocant la vaga indefinida que, des del 24 de gener passat, mantenen els lletrats de l’Administració de Justícia (LAJ), el degà de l’ICAIB torna a instar públicament el Comitè de vaga i el Ministeri de Justícia a explorar tots els possibles canals de comunicació i a reprendre les negociacions amb la màxima celeritat, per acostar postures que permetin arribar a un acord i acabar amb un conflicte que avui dimarts inicia la cinquena setmana.

Des del “màxim respecte que, com no pot ser d’una altra forma, mereix el dret fonamental a la vaga”, el degà posa de manifest la profunda preocupació de l’advocacia per les gravíssimes conseqüències que, tant entre els operadors jurídics com, sobretot, a la ciutadania, està provocant un conflicte que ja ha paralitzat milers de judicis i d’actes processals a tot el país i que manté bloquejats bona part dels pagaments i les transferències procedents dels comptes de dipòsits i consignacions judicials, amb els perjudicis que tot això està generant entre els qui sol·liciten l’empara de la Justícia i aspiren a una ràpida i justa reparació dels seus drets i legítims interessos.

Això, sense oblidar la pèrdua de temps i els contratemps que suposa per a operadors jurídics i ciutadans desplaçar-se als jutjats i tribunals i, una vegada allá, ser informats que l’acte judicial concret s’ha suspès.
Per tots aquests motius, i a fi de poder recuperar com més aviat millor el funcionament normal de l’activitat judicial, Martín Aleñar reitera la seva crida a les parts perquè reprenguin de forma immediata les negociacions i els insta a mantenir, si cal de forma ininterrompuda, un diàleg constructiu i efectiu amb el qual es pugui posar fi a la vaga.

Finalment, el degà insta els lletrats de l’Administració de Justícia a seguir la darrera recomanació feta pel Comitè de vaga, en el sentit que “atesa les circumstàncies de la vaga indefinida” i “els perjudicis causats als ciutadans i a altres operadors jurídics”, expedeixin els manaments de pagament o transferència relatius a les pensions d’aliments de menors d’edat, així com que avisin “de les previsibles suspensions als professionals a fi d’evitar desplaçaments innecessaris”.