Atesa la claredat expositiva de la presentació i l’interès que pot tenir per als col·legiats, s’informa que en l’enllaç https://tv.uvigo.es/video/5dfc67f71e19c048822dfef3 es pot consultar el vídeo explicatiu sobre la inscripció en el Registre Mercantil dels prestadors de serveis, que ha elaborat el senyor Jaume Aneiros Pereira, advocat i professor de Dret Financer i Tributari a la Universitat de Vigo.