La Junta de Govern de l’ICAIB ha convocat la vuitena edició del Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, al qual poden optar tots els juristes de les Illes Balears, i que té per objecte promoure els valors de solvència ètica i deontològica en l’exercici del dret i reconèixer als qui, per distingir-se en el seu compromís actiu amb aquests valors, fan possible que la societat els percebi com naturalment lligats a l’exercici de les professions jurídiques.

La presentació de les candidatures, que poden ser individuals o col·lectives, es pot formalitzar enviant un correu electrònic a secretaria@icaib.org o a les seus. El termini de presentación acaba a les 14:00 hores del día 20 de maig de 2020.

BASES