La Fiscalia General de l’Estat ha comunicat a l’ICAIB que durà a terme visita d’inspecció a la Fiscalia de les Illes Balears els dies 14, 15 i 16 de febrer, als efectes de si “vol traslladar qualsevol suggeriment o circumstància que cregui que pot redundar en la millora del funcionament de la institució”.