Els col·legiats assistents a la Junta General Ordinària celebrada a l’ICAIB el 8 d’abril de 2021 varen aprovar per unanimitat les propostes plantejades per l’ICAIB relatives, d’una banda, a la compra d’un solar per edificar la futura nova seu col·legial d’Inca i, de l’altra, a la modificació del Reglament de la biblioteca.

SOLAR INCA
En relació al primer dels dos temes sotmesos a consideració de la Junta General, el degà va explicar que es tracta d’un solar de 160 metres quadrats i que s’ofereix a bon preu (95.00 euros), situat al número 149 del carrer Glòria , molt a prop dels jutjats, per la qual cosa resulta idoni per construir-hi una seu més d’acord a les necessitats de col·legiats i usuaris, que compleixi, a més, amb tota la normativa d’accessibilitat.

Mentrestant, com es va comentar, es buscarà un espai per llogar que permeti superar la manca d’espai i les deficiències que, en matèria d’accessibilitat, presenta el local actual. Els col·legiats assistents a la Junta autoritzaren, així mateix, la futura venda de l’espai col·legial actual de la seu, quan sigui el moment.

BIBLIOTECA
Per la seva banda Miguel Font va exposar les principals modificacions del reglament de biblioteca que, va dir, en realitat, es tracta “més que de canvis de gran calat”, de certes variacions més acords amb els canvis tecnològics de consulta documental operats en els darrers anys o amb les modificacions de l’horari col·legial.

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA ICAIB Cat