Informam que l’ajuntament de Palma ha ampliat recentment les zones de circulació rodada restringida (ACIRE), de manera que als carrers afectats per les mateixes, entre les quals figura el carrer Posada de la Real que dóna accés a l’aparcament de l’ICAIB Palma, només es permetrà la circulació de vehicles expressament autoritzats.

Per aquest motiu, l’ICAIB ha fet diferents gestions que permetran als lletrats que estiguin de guàrdia la possibilitat de poder utilitzar, el dia de la guàrdia i en horari col·legial, l’aparcament esmentat. Per a això, els lletrats interessats podran, o bé escriure un correu a l’adreça electrònica secretaria@icaib.org especificant nom complet, número de col·legiat, matrícula del vehicle i data de la guàrdia, o bé sol·licitar l’autorització en el mateix punt de control de matrícula que instal·larà l’ajuntament.

Cal tenir en compta, tal com s’indica en el document adjunt, que les autoritzacions per a accés excepcional permeten circular però no estacionar el vehicle als carrers ACIRE.

Així mateix, l’ICAIB està a l’espera de conèixer la resposta a la sol·licitud formulada davant l’ajuntament perquè, en aquest cas, no s’imposi el màxim de deu autoritzacions anuals per a una mateixa matrícula.

Más información