El degà de l’ICAIB i el director territorial executiu de CaixaBank a les Illes Balears varen signar el 25 d’abril un conveni de col·laboració que permet que els col·legiats accedeixin, en condicions molt avantatjoses, a una àmplia gamma de serveis i de productes financers de CaixaBank.

D’aquesta manera, els professionals col·legiats que domiciliïn o tinguin domiciliats el rebut de la corporació col·legial i els seus ingressos recurrents a CaixaBank disposaran d’un compte lliure de comissions i podran beneficiar-se d’importants avantatges en l’accés a, entre altres serveis, hipoteques per adquirir un habitatge o un local per a despatx o per gaudir de finançament per cobrir les necessitats de capital circulant (compte de crèdit professional).

També podran accedir a diferents opcions de finançament en condicions avantatjoses dirigides a facilitar l’inici de l’exercici professional, la compra de material i equips i/o la reforma o el canvi de local.

El conveni preveu, a més, condicions molt favorables per finançar estudis superiors tant dels col·legiats com dels seus fills, despeses en material formatiu i, si escau, la manutenció i els viatges que comportin aquests estudis per a tots els membres de la unitat familiar.

Els col·legiats que domiciliïn els seus ingressos i el rebut col·legial podran contractar, també en condicions favorables, el producte TPV Negocis, disposar de la Targeta Visa Negocis de crèdit sense comissió de manteniment i beneficiar-se de serveis financers personalitzats i adaptats a les necessitats de cada col·legiat.

Més informació