S’adjunta al final d’aquestes línies la declaració institucional aprovada en data 15 de març de 2024 pel Ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola, en la qual, arran de la informació publicada en diversos mitjans i del comunicat emès per la Fiscalia provincial de Madrid en relació amb la denúncia que ha interposat contra un investigat, exigeix el màxim respecte a la confidencialitat de les comunicacions als protocols d’actuació per a judicis de conformitat.

En la declaració s’indica que “La difusió del contingut concret de comunicacions, en aquest cas correus electrònics, intercanviades entre el Ministeri Fiscal i la defensa d’un investigat, suposa una clara vulneració de la garantia de confidencialitat en les comunicacions entre les parts que aquest Ple rebutja i condemna” i insta que aquests fets “siguin objecte de recerca per determinar-ne l’autoria i iniciar les accions penals o disciplinàries contra qui correspongui”.

Declaració institucional