Els col·legiats assistents a la Junta General de dia 15 de desembre varen aprovar per unanimitat el pressupostos de l’ICAIB per a l’exercici 2017, que, pel que fa a l’activitat estrictament col·legial, contempla uns ingressos previstos de 2.643.302,50 euros i unes despeses de 2.551.303,12 euros.

Durant la presentació dels pressuposts, Irma Riera, tresorera de l’ICAIB destacà que les quotes col·legials no experimentaran cap increment, de manera que aquestes es mantenen intactes des de l’exercici de 2014, any en què, a més, registraren un descens important. Es mantenen també totes les exempcions i bonificacions actuals en el pagament de quotes (col·legiats exercents majors de 70 anys i no exercents majors de 65; exempció temporal de quatre mesos per maternitat / paternitat, i bonificació del 50% de la quota ICAIB als exercents recentment incorporats, durant els tres primers anys de l’exercici).

Entre les novetats pressupostàries, Irma Riera assenyalà que el 2017 està previst augmentar les accions de projecció social de l’advocacia, objectiu al qual respon l’increment notable en la partida de publicitat, per efecte de la campanya que es pretén activar per reforçar la imatge de la professió en la societat i tractar de promoure l’increment en l’ús dels serveis legals, mitjançant una major sensibilització del paper clau que juguen els advocats a l’hora de prevenir problemes o possibles conflictes.

A més, algunes de les partides que fins ara han format part dels pressupostos col·legials, com les destinades a l’adquisició de bases de dades jurídiques i a l’edició de la revista Missèr, seran assumides per la Fundació per a la Pràctica Jurídica.

Dins el pressupost destinat a ajuts i subvencions corporatives, que suma un total de 215.003,12 euros, destaca l’aportació de 120.000,00 euros a la Fundació de Pràctica Jurídica, d’acord amb el doble objectiu de proporcionar una formació permanent de qualitat als col·legiats i de facilitar el seu accés gratuït a bona part de les activitats formatives de l’ICAIB, mitjançant el sistema de bons.

En l’apartat pressupostari d’intermediacions, en el qual es consignen els ingressos i les despeses d’activitats en les quals l’ICAIB es limita només a la intermediació, figuren partides corresponents a les subvencions pels serveis del Torn d’Ofici, Assistència Lletrada al Detingut i Servei d’Orientació Jurídica, pressupostades en 4.125.000 euros; les quotes del Consell General de l’Advocacia Espanyola i les intermediacions en assegurances.

En convenis figuren els ingressos i les despeses derivades dels convenis subscrits per l’ICAIB amb la Mutualitat de l’Advocacia i Alter Mútua, d’una banda, i amb la UIB, de l’altra, en aquest cas per oferir el Màster Universitari en Advocacia.

El pressupost preveu, a més, unes inversions per import de 98.000,00 euros que es destinaran, bàsicament, a modernització tecnològica i a accions de millora en totes les seus i les oficines de l’ICAIB.

Pressupostos 2017

Nota explicativa