Els col·legiats de l’ICAIB tenen al seu abast un nou catàleg de productes i serveis financers de Banco Sabadell, que l’entitat ofereix en condicions avantatjoses, gràcies al nou conveni subscrit amb el Col·legi en data 17 de maig de 2023. L’oferta s’estén també als treballadors de l’ICAIB, així com els empleats i els familiars de primer grau dels col·legiats.

Així, entre altres productes i/o serveis, que tenen tant caràcter empresarial com personal, hi figuren la possibilitat d’obrir, en funció de les necessitats de cadascú, diferents tipus de compte amb moltes prestacions, així com l’accés a diferents línies de préstec en condicions molt avantatjoses.

A tot això cal afegir que els col·legiats que obrin per primera vegada un dels comptes de la gamma Sabadell Pro podran acollir-se a una bonificació del 10% de la quota col·legial durant els primers 12 mesos.

Les persones interessades a conèixer el catàleg de productes i serveis en oferta poden consultar el document adjunt tot seguit.

OFERTA SABADELL