AEAT.- TANCAMENT D’OFICINES A L’ATENCIÓ TEMPORAL I AMPLIACIÓ DE TERMINIS TRIBUTARIS

L’AEAT comunica que les seves oficines estaran temporalment tancades per a l’atenció presencial i informa que s’està tramitant una norma legal tributària per ampliar els terminis de realització de tràmits. Mentrestant, l’AEAT, conscient de la situació, no considerarà incomplert el termini d’un tràmit pendent.

Igualment, les persones que tenien cita pendent, rebran més endavant un nou emplaçament.

Per a qualsevol informació addicional pot accedir a: www.agenciatributaria.es o trucar als telèfons 901 33 55 33 i 91 554 87 70.

CENTRES PENITENCIARIS

La Secretaria General d’Institucions Penitenciàries ha acordat restriccions d’accés a tots els centres penitenciaris del país.

D’aquesta manera, s’estén a totes les presons la suspensió de les visites que no es facin en locutori. Només es permetrà l’accés al personal laboral o funcionari i al personal extrapenitenciari la labor del qual sigui imprescindible.

Entre les mesures acordades, s’estableix que els lletrats han de comunicar amb els interns únicament a través de locutori.
L’acord complet es pot consultar aquí

DIRECCIÓ GENERAL DE POLICIA.- SUSPESES L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS I LA CITA PRÈVIA, EXCEPTE PER MOTIUS D’URGÈNCIA DEGUDAMENT JUSTIFICATS

La Direcció General de la Policia ha suspès l’expedició de tot tipus de documents i igualment ha anul·lat les cites prèvies ja concertades fins al moment.

A les oficines de documentació només s’atendrà l’expedició de documents per motius d’urgència degudament justificats.

Una vegada que es restableixi la normalitat, tots els ciutadans afectats hauran de concertar de nou una cita prèvia.

ESTRANGERIA

Des de l’oficina d’estrangeria de Palma informen que “Delegació de Govern a les Illes Balears ha ordenat tancar temporalment el servei d’atenció a el públic des del dia 16 de març”, de manera que “les cites queden suspeses fins a nova ordre”.

Per la seva banda, des de l’oficina d’Estrangeria d’Eivissa han anunciat la supressió de la cita prèvia per a l’expedició de documents, així com l’anul·lació de les cites que ja estiguessin reservades.

GERÈNCIA DE JUSTÍCIA.- LIMITACIONS EN EL SERVEI D’ATENCIÓ A EL CIUTADÀ

El Ministeri de Justícia ha acordat en totes les gerències territorials, les següents mesures extraordinàries en relació a el servei públic que es presta en aquests organismes:

• L’expedició de certificats d’antecedents penals, sexuals, darreres voluntats i assegurances de vida es farà a través de la seu electrònica del Ministeri, i no de manera presencial, es tingui o no cita prèvia.
• El registre de documents s’ha d’efectuar, també, a través de la seu electrònica del Ministeri, i no presencialment.
• Les legalitzacions i postil·les es duran a terme per mitjà de cita prèvia.

Seu electrònica: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio

JUTJAT PRIMERA INSTÀNCIA nº 3 D’EIVISSA

El lletrat de l’Administració de Justícia de Jutjat de Primera Instància número 3 d’Eivissa ha remès el següent comunicat: “Como consecuencia de la declaración del estado de alarma y del Real Decreto que regula los servicios mínimos, TODOS los juicios quedan suspendidos. Asimismo, se recuerda que por dicha norma han quedado suspendidos todos los actos procesales y se han regulado los servicios mínimos, que en lo relativo a los juzgados de primera instancia se concretan esencialmente en internamientos y medidas urgentes. En caso de encontrarse en alguno de los supuestos anteriormente citados, se podrá presentar, a ser posible por medios telemáticos, el escrito/demanda correspondiente”.

Per a qualsevol dubte els interessats poden posar-se en contacte o bé als telèfons: 971.314.161 / 971.933.451 / 971.933.453 / 971.933.454 / 971.933.456 o al correu electrònic: instancia3.ibiza@justicia.es

SECCIÓ 4ª AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BALEARS

S’adjunta al final d’aquestes línies l’acord de la Secció 4ª de l’Audiència Provincial de Balears.

Acord

 

TAMIB.- SUSPENSIÓ I AJORNAMENT DE LES MEDIACIONS PROGRAMADES

El TAMIB ha comunicat que els actes de mediació programats quedaran suspesos durant el període de vigència de l’estat d’alarma i quan aquest acabi, si no és prorrogat, tornaran a donar-se cites per mediació.

En la seva nota, els responsables del TAMIB preguen que es tinguin en compte els terminis de l’article 65 de la Llei de la jurisdicció social.

Comunicat TAMIB