Adjuntam al final d’aquestes línies el Decret 2/2021, d’11 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’adopten mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a les illes de Mallorca i d’Eivissa.

Com varen informar el dilluns 11, a les restriccions anunciades diez abans que afecten, entre unes altres, a l’activitat comercial, de restauración i als gimnasis, el Decret limita també en ambdues illes les reunions socials, tant en espais públics com privats, exteriors i interiors, a les persones d’un mateix nucli de convivència, amb les excepcions següents:

  • Les persones que viuen totes soles. Aquestes poden formar part d’una única unitat de convivència ampliada. Cada unitat de convivència pot integrar només a una única persona que visqui sola.
  • La reunió de persones menors d’edat amb els progenitors, en cas que visquin en domicilis diferents.
  • La reunió de persones amb vincle matrimonial o de parella que viuen en domicilis diferents.
  • La cura, l’atenció o l’acompanyament a persones menors d’edat, persones grans o dependents, amb discapacitat o especialmente vulnerables, per motius justificats.

Tampoc no s’inclouen dins aquests limitacions les activitats laborals, les institucionals, les de transport i les dels centres docents que imparteixen ensenyaments, ni aquelles per a les quals s’estableixen mesures específiques en el nou Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, com ara les activitats esportives o culturals.

Decret 2/2021