Només tres dies després que la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem establís en una sentència que el banc, i no el client, és el que ha de pagar l’impost de les hipoteques, el president d’aquesta Sala va instar el Ple de la Sala a decidir si confirma el canvi jurisprudencial.

L’acord, que, a més, deixa sense efecte tots els assenyalaments sobre recursos de cassació pendents amb un objecte similar, s’adopta, segons assenyala el president de Sala, per ser la resolució un canvi «radical en el criteri jurisprudencial fins ara sustentat», així com per la seva «enorme repercussió econòmica i social».