Des l’1 de gener de 2018 està en marxa la plataforma en línia per a la gestió automatitzada de les reclamacions de danys personals derivats d’accidents de circulació, que és fruit de l’acord signat entre Advocacia Espanyola i l’Associació Empresarial de l’Assegurança (UNESPA).

La plataforma ofereix una solució tècnica que permet als advocats, prèviament identificats amb el seu certificat ACA, treballar en un entorn segur de comunicacions amb les asseguradores a l’hora de presentar a aquestes últimes, i en nom dels seus clients, les reclamacions corresponents. La utilització d’aquesta eina, desenvolupada per l’empresa TIREA, té caràcter voluntari.

Així, i a més d’agilitzar els tràmits entre les asseguradors i els professionals de l’advocacia en els casos d’accident de trànsit i de, si s’escau, facilitar el pagament de les indemnitzacions a les quals aquests poguessin donar lloc, la plataforma permet complir amb l’obligació, prevista a la Llei 35/2015, de comunicar el sinistre a l’assegurador amb caràcter previ a la interposició de la demanda judicial.

El cost de la utilització, voluntària, de l’aplicació és per a l’advocat d’1 € per cada tràmit que dugui a terme i de 3 € per certificat (certificat per aportar a judici), IVA inclòs, excepte en els casos en què els lletrats actuïn en defensa d’un beneficiari del dret de Justícia Gratuïta.

Accés a la plataforma a l’enllaç: http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/reclamacion-accidentes-de-trafico/