S’informa als col·legiats que des de l’àrea de Treball i Immigració de la Delegació del Govern a les Illes Balears recorden que, en virtut del que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, “els que exerceixin una activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria “estan obligats a realitzar a través de mitjans electrònics qualsevol tràmit d’un procediment administratiu jo actuació professional amb les administracions públiques, de manera que, indiquen, els recursos d’alçada contra acords de devolució o altres decisions administratives que, a partir del dia 10 d’octubre de 2019 no es presentin o no s’hagin presentat per via telemàtica en els registres a tal efecte, no seran admesos.

Així mateix informen que els recursos presentats per mail en el correu electrònic infoextra.illesbalears@correo.gob.es no es tenen per presentats en cap cas.