S’adjunta al final d’aquestes línies l’informe de l’Agència Espanyola de Protecció de dades sobre el tractament de dades personals en relació a l’extensió de la COVID-19. En el seu informe, l’AEPD destaca, en primer lloc i amb caràcter general que “la normativa de protecció de dades personals, com a dirigida a salvaguardar un dret fonamental, s’aplica en la seva integritat a la situació actual, atès que no hi ha cap raó que determini la suspensió de drets fonamentals, ni aquesta mesura ha estat adoptada “.

No obstant això, indica també, el RGPD “conté les regles necessàries per a permetre legítimament tractaments de dades personals en situacions en què hi ha una emergència sanitària d’abast general”.

Aquest reglament – afegeix- “reconeix explícitament com a base jurídica per al tractament lícit de dades personals en casos excepcionals, com el control d’epidèmies i la seva propagació, la missió duta a terme en interès públic (art. 6.1.e) o els interessos vitals de la persona interessada o altres persones físiques (art. 6.1.d), (…) “. Unes bases jurídiques que, assenyala l’Agència, “permeten el tractament de dades sense consentiment dels afectats”.

Informe